เราต้องแกะคำว่า ‘เชื้อชาติ’ และหาภาษาใหม่

เราต้องแกะคำว่า 'เชื้อชาติ' และหาภาษาใหม่

ความคิดเรื่องเชื้อชาติเป็นสิ่งที่น่าอดสูมานานหลายทศวรรษ แต่มันยังคงอยู่กับเรา เชื้อชาติเป็นเหตุบังเอิญทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่สภาวะของธรรมชาติ หนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับเชื้อชาติก็คือพี่น้อง การเหยียดเชื้อชาติไม่เพียงคงอยู่ แต่ยังเติบโตต่อไป เชื้อชาติได้เลือกใช้จิตสำนึกและภาษาของเราร่วมกัน ซึ่งความพยายามที่จะจัดการกับผลกระทบของการเหยียดเชื้อชาตินั้นเป็นเรื่องยากมาก ภาษาของเชื้อชาติเป็นหนึ่งในคำถามที่ค้างคาใจพวกเราซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการ 

ในระหว่างการอภิปรายต่อเนื่องหลายปีซึ่งประกอบขึ้นเป็นโครงการ

ผลกระทบของเชื้อชาติที่ Stellenbosch Institute for Advanced Study การเสพติดความคิดเรื่องเชื้อชาติขัดขวางความพยายามทั้งหมดในการรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ความพยายามใหม่ ๆ ในการใช้เชื้อชาติด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การศึกษา ชีวภาพ และ – ล่าสุด – พันธุกรรมยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าผู้คนจะมีความคล้ายคลึงกันมากมาย การแบ่งย่อยใดๆ ที่สร้างขึ้นระหว่างผู้คนนั้นไม่มีความหมายโดยพื้นฐานแล้ว

หลายคนยอมรับเชื้อชาติเป็นแนวคิด แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการเหยียดเชื้อชาติยังคงมีอยู่ ผู้ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมองว่าเชื้อชาติเป็นเพียงตัวย่อสำหรับชั้นเรียน สติปัญญา การศึกษา ความสามารถ เช่นเดียวกับชีววิทยา ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเห็นว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์และเป็นหลักความสามัคคี ในทั้งสองกรณี เป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิสูจน์ให้เห็นถึงการแบ่งขั้วระหว่างเรากับพวกเขา พื้นที่ทางภาษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่การใช้คำที่มีคุณค่าซ้ำๆ นั้นมีพลังในการเสริมสร้างความคิดและอคติในอดีต การใช้คำเชื้อชาติเก่าซ้ำในบริบทใหม่ไม่ได้เป็นการลบความหมายเดิมออกไป แต่เป็นการเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้น พื้นที่ทางภาษาของเชื้อชาตินั้นแออัดมากจน คำศัพท์ ใหม่ (ลัทธิใหม่) ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับความหมายในอดีตนั้นยากที่จะได้มา แต่คำศัพท์ใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะคำศัพท์เก่าจำนวนมากเป็นคำที่เสื่อมเสียและเป็นอันตราย

ลัทธิใหม่เช่น “คนผิวสี” เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 หลังจากที่ ” คนผิวสี ” ถูกจำกัดให้หมายถึงคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐอเมริกา ได้รับการฟื้นคืนชีพอีกครั้งในปลายศตวรรษที่ 20 โดยเป็นกลุ่มคนที่ระบุว่าเป็นใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นคนเชื้อสายยุโรปที่มีผิวสีอ่อน – “คนผิวขาว” – และได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยวัฒนธรรมคนผิวขาวที่โดดเด่น

ความพยายามที่ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งคือการแปลงคำพูดแสดง

ความเกลียดชังโดยคนที่ถูกกดขี่ คำว่า “queer” ครั้งหนึ่งเคยเป็นคำที่เสื่อมเสียอย่างมากสำหรับผู้ที่ชอบคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน การปรับใช้ซ้ำ และการนำคำมาใช้ใหม่ในฐานะตัวระบุเชิงบวกได้ลดผลกระทบจากคำดูถูกลง แม้ว่าจะยังคงใช้เป็นเครื่องหมายของUs-Themก็ตาม ในการต่อสู้กับโฮโมโฟเบีย แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า ” เกย์ ” ที่มีจังหวะสนุกสนานนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าในการขัดขวางการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศที่ไม่ใช่ไบนารี

การนำป้ายกำกับเชื้อชาติที่เป็นทางการมาใช้ใหม่ เช่น ยุคการแบ่งแยกสีผิว “คนดำ” และ “คนผิวสี” เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ของรัฐบาลและการชดใช้ทางสังคมในแอฟริกาใต้ ไม่ได้เห็นว่าพลังและความสับสนของคำเหล่านั้นลดน้อยลงไปมากนัก การใช้ซ้ำหรือนิยามใหม่ของคำศัพท์เกี่ยวกับเชื้อชาติเป็นเพียงการตอกย้ำความหมายก่อนหน้านี้ทั้งหมด

“การแข่งขัน” หมายถึงอะไรจริง ๆ ?

เราควรหยุดพูดถึงเชื้อชาติหรือไม่? ในคำไม่ เราต้องเข้าใจความกว้างขวางและพลังของภาษาเชื้อชาติ การปฏิเสธเชื้อชาติจะไม่นำมาซึ่งความพินาศของเชื้อชาติ แต่เป็นการปิดบังเงื่อนไขที่ทำให้พลังของแนวคิดนี้คงอยู่ตลอดไปและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ประเภทของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่ใช้โดยการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา เช่น “ชาวอเมริกันผิวดำหรือชาวแอฟริกัน” และ “ชาวเอเชีย” เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากร แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนโดยผู้คนในสมัยนั้นเท่านั้น และพัฒนาการใช้งาน คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเหล่านี้ไม่มีความเป็นจริงทางชีววิทยา แต่ความสัมพันธ์นั้นยังคงมีอยู่สำหรับคนส่วนใหญ่เพราะเชื้อชาติเริ่มต้นจากแนวคิดกึ่งวิทยาศาสตร์

มาค้นหาคำศัพท์ใหม่ๆ

เชื้อชาติไม่ใช่ชีววิทยาและไม่ใช่การจัดกลุ่มทางภาษาศาสตร์-ชาติพันธุ์ มันไม่ใช่คลาส เชื้อชาติไม่ใช่ชีววิทยาชวเลขหรือคำจำกัดความการจัดกลุ่มอื่นใด แต่ความเชื่ออย่างต่อเนื่องในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงและความเป็นจริงทางชีววิทยาหรือสังคมของแนวคิดเรื่องเชื้อชาติให้เหตุผลสำหรับความต่อเนื่องของสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและการทำให้สังคมด้อยโอกาสของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในอดีต

เมื่อเราใช้เชื้อชาติ เราจำเป็นต้องเจาะจงให้มากเกี่ยวกับสิ่งที่เราหมายถึง การใช้เชื้อชาติเพื่ออธิบายความไม่เท่าเทียมทำให้เข้าใจผิดเมื่อสิ่งที่เราต้องการหารือคือความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

ลองหาคำศัพท์ใหม่เพื่ออธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องละทิ้งฉลากการแข่งขันอย่างเป็นทางการและหยุดให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับประเภทการแข่งขัน เนื่องจากแนวคิดเหล่านี้ถูกขนส่งด้วยสัมภาระที่เป็นพิษ

เราไม่สามารถรักษา “ส่วนดี” ของเผ่าพันธุ์ไว้ได้ เพราะส่วนอื่นไม่มีด้านดี ควรพูดถึงเชื้อชาติในบริบททางประวัติศาสตร์หรือในแง่ของการเหยียดเชื้อชาติในปัจจุบันเท่านั้น

credit: lasixgenericnoprescription.net
universduflow.com
lesalternatifsdefranchecomte.com
fuengirolawireless.net
packersjerseysshop.com
hipoakley.com
tissagesdelaigle.com
genussmarathon.net
alfamotosiklet.net
cobayesdeloasis.com
jaromirklein.net
milkcantheatre.org